Zásady ochrany osobních údajů

z led 21, 2024 - od Magdalena Hrušková - 0

Úvodní ustanovení

Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) slouží jako oficiální vyjádření provozovatele webové stránky hpv-guide.cz, kterým je Magdalena Hrušková, se sídlem Moravské náměstí 617/9, 602 00 Brno-střed, Česko (dále jen „provozovatel“), ke zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů této internetové stránky. Provozovatel se zavazuje chránit soukromí uživatelů a respektovat jejich práva na ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a s národním zákonným rámcem. Cílem těchto Zásad je poskytnout uživatelům jasnou a přehlednou informaci o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak a proč je používáme, komu je mohou být předány, jaké mají uživatelé právo na ochranu svých údajů a jak je mohou uplatnit. Tento dokument také vysvětluje postupy, které provozovatel aplikuje za účelem zabezpečení osobních údajů a soukromí uživatelů.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které provozovatel shromažďuje, jsou předmětem náležité pozornosti a ochrany. Mezi osobní údaje mohou patřit, ale nejsou omezeny pouze na jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa nebo další informace, které uživatel poskytuje při používání webové stránky, například při registraci, při zasílání dotazů či při objednávce služeb. Zpracování těchto údajů je nezbytné k poskytování služeb webové stránky, ke komunikaci s uživateli, k personalizaci obsahu, pro statistické a analytické účely, pro marketing a reklamní aktivity, a také k ochraně právních nároků a zájmů provozovatele. Zpracování osobních údajů je vždy vykonáváno v souladu s platnou legislativou a uživatelé jsou informováni o účelu zpracování jejich údajů při jejich poskytování.

Právo na přístup a opravu údajů

Uživatelé mají právo požadovat od provozovatele přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jakož i právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Provozovatel je povinen na takové požadavky reagovat bez zbytečného odkladu a poskytnout informace o opatřeních, které byly na základě požadavku učiněny. V případě, že uživatelé mají dojem, že došlo k porušení jejich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, mají možnost obrátit se na příslušný dozorový úřad.

Kontaktní informace

Pro všechny otázky, připomínky a požadavky ohledně zpracování osobních údajů je provozovatel k dispozici na e-mailové adrese [email protected]. Provozovatel je rovněž dosažitelný na poštovní adrese Moravské náměstí 617/9, 602 00 Brno-střed, Česko. Ve své komunikaci prosím jasně specifikujte svůj požadavek, abychom mohli co nejlépe reagovat na vaše dotazy a přání.

Sdílet tento příspěvek :