Ochrana osobních údajů

z led 21, 2024 - od Magdalena Hrušková - 0

Úvodní ustanovení

Tuto stránku o ochraně osobních údajů jsme připravili z důvodu informování našich uživatelů o tom, jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje. Snažíme se zajistit, aby byla práva a svobody jednotlivců chráněna při zachování vysoké úrovně transparentnosti a současně spolupracovat na boji proti lidským papilomaviry (HPV). Důraz klademe na dodržování zásad zpracování osobních údajů, které jsou stanovené obecným nařízením o ochraně osobních údajů známým jako GDPR. Tato sekce vysvětluje, jaké informace a proč shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké máte možnosti a práva v souvislosti s vašimi údaji.

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme především zásadou právnosti, spravedlnosti a transparentnosti. To znamená, že osobní údaje zpracováváme legálně, poctivě a tak, aby bylo jasné, jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem. Zároveň se řídíme zásadou omezení účelu, což znamená, že údaje shromažďujeme jen za nesmírným účelem a nikoli nadbytečně. Ctíme také zásadu minimální nezbytnosti, stojíce za principem, že zpracováváme jen nezbytné množství údajů potřebný pro daný účel. Další zásady, kterými se řídíme, zahrnují správnost údajů, omezení uchovávání, integritu, důvěrnost a odpovědnost.

Shromažďování a použití osobních údajů

Naše internetové stránky shromažďují osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb uživatelům. Tyto údaje zahrnují informace, jako jsou jména, e-mailové adresy a IP adresy uživatelů, které jsou shromažďovány prostřednictvím formulářů na webu nebo při interakci s webem, například při přihlašování k odběru novinek nebo při vyplňování dotazníků. Všechny tyto informace používáme k zajištění funkčnosti webových stránek, k zasílání informačních materiálů, nebo k odpovídání na dotazy a podněty uživatelů. Důležité je, že žádné osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pokud k tomu nejsme zákonně nebo smluvně zavázáni.

Práva subjektů údajů

Jako subjekty údajů máte několik práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro uplatnění vašich práv nebo při jakýchkoliv dotazech ohledně zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace

Provozovatelem tohoto webu je Magdalena Hrušková, s poštovní adresou Moravské náměstí 617/9, 602 00 Brno-střed, Česko. Veškeré otázky, požadavky nebo stížnosti týkající se zpracování osobních údajů lze zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Sdílet tento příspěvek :