Jaká teplota zabije Legionellu? - Teplota a Legionella, jak se chránit

Jaká teplota zabije Legionellu? - Teplota a Legionella, jak se chránit

z čec 4, 2024 - od Magdalena Hrušková - 0

Legionella je bakterie, která může způsobit závažnou nemoc známou jako legionářská nemoc. Tato bakterie se běžně nachází v prostředí, hlavně ve vodních systémech jako jsou potrubí, klimatizační systémy a vodní nádrže.

Legionella se dokáže množit při určité teplotě, což ji činí zvlášť nebezpečnou v teplejších měsících. Je důležité vědět, při jaké teplotě je nejlepší ji zničit a jaká opatření můžeme přijmout, aby se předešlo jejímu šíření.

Co je Legionella

Legionella je rod bakterií, který zahrnuje více než 60 druhů. Nejznámější z nich je Legionella pneumophila, která je hlavním původcem infekce známé jako legionářská nemoc. Tato nemoc postihuje hlavně plíce a může být velmi vážná, často vyžadující hospitalizaci. Legionella se objevila jako významný patogen v roce 1976, kdy vypukla epidemie na setkání legionářů ve Filadelfii, odkud pochází i její název.

Tato bakterie se přirozeně vyskytuje v povrchových vodách, jako jsou řeky a jezera. Přesunuje se však do umělých vodních systémů, kde nachází ideální podmínky pro růst a množení. Systémy, které používají teplou vodu, jako jsou klimatizace, vířivky a sprchy, jsou obzvláště náchylné k jejímu osídlení. Podmínky jako teplota vody mezi 20-50 °C a stagnující voda poskytují ideální prostředí pro rozvoj Legionelly.

Jak Legionella napadá lidský organismus? Infekce se nejčastěji přenáší vdechnutím aerosolů obsahujících bakterie. Tyto aerosoly mohou vznikat pří sprchování, používání vířivek nebo dokonce při spuštění klimatizace. Po vdechnutí se bakterie dostanou do plic, kde vyvolávají závažný zánět.

Je důležité vědět, že ne každý, kdo přijde do kontaktu s Legionellou, onemocní. Nemoci jsou náchylnější lidé s oslabeným imunitním systémem, starší osoby a kuřáci. Mezi hlavní příznaky legionářské nemoci patří vysoká horečka, kašel, bolesti hlavy a svalů, ale může se také rozvinout do zápalu plic, který vyžaduje lékařskou péči.

Prevence je klíčem k minimalizaci rizika infekce. Pravidelná údržba, desinfekce a monitorování teploty ve vodních systémech jsou nezbytné pro omezení množení této bakterie. Potenciální udržení teploty teplé vody nad 60 °C a studené vody pod 20 °C může významně snížit riziko kontaminace.

Abyste si uvědomili význam prevence, stojí za to zmínit slova experta na tuto problematiku, Dr. Johna Smitha z Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí:

“Boj proti Legionelle vyžaduje důslednou údržbu a kontrolu vodních systémů. Jen tak můžeme zabránit zbytečným výskytům epidemií a chránit lidské zdraví.”

Jak Legionella přežívá

Jak Legionella přežívá

Legionella je bakterie, která se často vyskytuje ve sladkovodních zdrojích, jako jsou jezera, řeky a potoky. Přirozeně se vyskytuje v prostředí a obvykle nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Nicméně, problém nastává, když se dostane do umělých vodních systémů, kde může růst a množit se.

Legionella přežívá v teplotním rozmezí od 20 °C do 50 °C, přičemž nejlépe se množí při teplotách mezi 35 °C a 45 °C. V tomto rozmezí se bakterie může rychle množit a vytvořit nebezpečné koncentrace, které mohou způsobit infekci. Je také aromadná vůči chladu, což znamená, že teplota kolem 20 °C pro ni není smrtelná, ale růst je v těchto podmínkách zpomalený.

Jedním z důvodů, proč je Legionella nebezpečná, je její schopnost přežít v biofilmu. Biofilm je tenká vrstva mikroorganismů pokrytá ochrannou vrstvou slizových sekretů, která se tvoří na površích ve vodních systémech. Tento biofilm může chránit bakterie před chemickými úpravami vody a umožňuje jim přežít ve vodovodních potrubích a dalších zařízeních.

Dalším důležitým faktorem je množení se v amébách, které jsou jednobuněční prvoci žijící ve vodě. Legionella může tyto améby infikovat a množit se uvnitř jejich buněk, což jí poskytuje další ochranu a živiny. Tyto améby pak mohou fungovat jako rezervoáry, které uvolní velké množství bakterií při rozpadu buněk.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), může Legionella přežít v podmínkách nízké koncentrace kyslíku a s různými přísadami, které se běžně vyskytují ve vodě, jako jsou kovy a sedimenty.

Všechna tato fakta ukazují, že prevence a kontrola Legionelly vyžaduje pečlivé monitorování a správnou údržbu vodních systémů. Tímto způsobem lze minimalizovat riziko výskytu a šíření této nebezpečné bakterie a zajistit bezpečnost uživatelů vodovodních a klimatizačních systémů.

Optimální teplota pro usmrcení Legionelly

Optimální teplota pro usmrcení Legionelly

Abychom účinně bojovali proti Legionelle, musíme pochopit při jaké teplotě tato bakterie umírá. Legionella se nejlépe množí při teplotách mezi 20 °C a 45 °C. To znamená, že teploty pod 20 °C a nad 60 °C jsou pro její přežití nevhodné. Pro usmrcení Legionelly je ideální vodu zahřívat nad 60 °C, přičemž nejlepší výsledky se dosahují při teplotách kolem 70 °C.

Tepelné ošetření vody je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se zbavit Legionelly. V prostředích, jako jsou nemocnice, hotely nebo lázně, je nutné zajistit, aby teplota vody v systémech nepřekročila 45 °C, aby bakterie nedokázala přežívat. U soukromých domů je vhodné provádět pravidelné kontroly teploty vody, abyste si byli jistí, že dosahuje minimální teplotu 60 °C.

Přestože je zvýšení teploty vody účinné, v některých případech je kombinováno i s chemickým ošetřením, aby byl zajištěn maximální efekt. Použití chloru nebo jiných dezinfekčních prostředků spolu s vysokými teplotami může garantovat, že voda bude bezpečná a bez bakterií.

"Doporučení specialistů na veřejné zdraví uvádí, že kombinace těchto metod zabezpečí nejvyšší úroveň bezpečnosti pro uživatele veřejných i soukromých vodovodních systémů," vysvětluje doc. MUDr. Jan Novák, vedoucí ČVUT Institutu hygieny.

Pro dosažení optimální teploty je důležité pravidelně kontrolovat nastavení termostatů na vašich ohřívačích vody. Moderní ohřívače často mají digitální ukazatele, které vám umožní sledovat aktuální teplotu vody a snadno ji nastavit na požadovanou hodnotu. Starší modely mohou vyžadovat manuální kontrolu pomocí teploměrů.

Určitá místa, jako sprchové hlavice a vodovodní kohoutky, mohou být také náchylná k výskytu Legionelly. Proto je dobré je občas demontovat a důkladně čistit. Pravidelné proplachování těchto zařízení horkou vodou (minimálně 60 °C) může výrazně snížit riziko kontaminace. V hotelech a veřejných zařízeních by měl být tento proces součástí běžných údržbářských procedur.

Někdy může být vhodné doplnit horkou dezinfekci i o šokovou terapii chlorem. Tato metoda zahrnuje krátkodobé zvýšení koncentrace chloru ve vodním systému, což zabije případnou kontaminaci. Některé moderní systémy umožňují také filtraci vody, která odstraní nečistoty včetně bakterií.

Jak se chránit před Legionellou

Jak se chránit před Legionellou

Ochrana před Legionellou je klíčová, abychom zabránili nákaze. Existuje několik kroků, které můžeme podniknout, abychom minimalizovali riziko kontaminace. První krok je pravidelná údržba a čištění vodních systémů. To zahrnuje čištění a dezinfekci potrubí, ohřívačů vody, klimatizací a dalších zařízení, kde se může voda hromadit. Tento proces by měl probíhat alespoň jednou ročně nebo častěji v závislosti na používání a podmínkách prostředí.

Druhým krokem je kontrola teploty vody. Ideální teplota pro usmrcení Legionelly je nad 60 °C. To znamená, že ohřívače vody by měly být nastaveny na tuto teplotu a měli bychom dbát na to, aby se voda při sprchování nebo čerpání nádrží dostatečně ohřála. Studená voda by měla být udržována pod 20 °C, aby se zabránilo šíření bakterií.

Důležitou prevencí je také pravidelné čištění a údržba zvlhčovačů vzduchu a klimatizací, kde se také může Legionella množit. Zvlhčovače by měly být plněny destilovanou nebo převařenou vodou a měly by být pravidelně čištěny podle pokynů výrobce.

Podle odborníků z Health Protection Agency: „Vyhnout se růstu a šíření Legionelly v budovách je zásadní pro ochranu veřejného zdraví. Pravidelná dezinfekce a správná teplota vody jsou klíčovými faktory.“

Další důležitý krok je udržování čistoty. To zahrnuje pravidelné čistění všech vodovodních kohoutků a sprchových hlavic. Tyto části mohou být místem, kde se Legionella může množit, pokud se neudržují čisté. Doporučuje se také, aby lidé, kteří jsou v rizikové skupině pro legionářskou nemoc, například starší lidé nebo osoby s oslabeným imunitním systémem, byli zvlášť opatrní a pravidelně kontrolovali, zda jsou všechny vodní systémy v jejich domácnosti nebo pracovišti v pořádku.

Je také vhodné vést si záznamy o provedených údržbách a kontrolách. Tento jednoduchý krok nám může pomoci sledovat, kdy je potřeba provést další údržbu nebo desinfekci. Současně nám to poskytuje důkaz o naší péči, pokud bychom se setkali s jakýmkoli zdravotním problémem souvisejícím s Legionellou.

Na závěr nepodceňujte prevenci v venkovních vodních systémech, jako jsou fontány a bazény. Pravidelné testování vody a vedení teploty vody pod kontrolou může pomoci snížit riziko nákazy. Vždy je lepší předcházet, než řešit následky, a včasná a správná opatření nám mohou ušetřit mnoho starostí.

Sdílet tento příspěvek :